GDPRdok.dk

Politik for opbevaring og sletning af Persondata

kr. 495,00

I denne politik får du:

  • Skabelon til beskrivelse af, hvorledes forskellige typer af persondata beskyttes, gemmes og slettes
Kategori:

Beskrivelse

Dette dokument har til formål at beskrive, hvordan forskellige typer af persondata beskyttes hos din virksomhed, samt de vedtagne regler for opbevaring og sletning af persondata.

I den daglig drift indsamler og opbevarer en virksomhed mange typer data i forskellige formater.

Det er vigtigt, at data er beskyttet mod tab, ødelæggelse, forfalskning, uautoriseret adgang og uautoriseret frigivelse, og en række kontroller kan bruges til at sikre dette, herunder sikkerhedskopier, adgangskontrol og kryptering.

En virksomhed har også et ansvar for at sikre, at den opfylder alle relevante lovgivningsmæssige, administrative og kontraktmæssige krav i indsamling, lagring, gendannelse og sletning af data.

Der er tæt sammenhæng mellem de fastsatte beslutninger omkring opbevaring og sletning af persondata i denne skabelon, og de oplysninger virksomheden skal give kunder, medarbejdere og andre intressenter (se “Procedure for overholdelse af oplysningspligten”)